Rekap Angka 3D

LN 3D On
LN 3D Off
Pangkas 2D Tengah
LN ON Tengah
LN OFF Tengah
AI / AK / CT Tengah
Pangkas 2D Belakang
LN ON Belakang
LN Off Belakang
AI / AK / CT Belakang
AI / AK / CT 3D
2D TENGAH 0 LN
2D BELAKANG 0 LN
Jumlah LN = 0 LN

Rekap Angka 3D adalah tools atau apalikasi untuk merekap atau mencari angka 3D untuk mempermudah dalam menentukan pilihan angka.