Rekap Angka 4D

JUMLAH OFF 4D
Genap Ganjil Clear
2D Depan On
AI/CT 2D Depan
2D Tengah On
AI/CT 2D Tengah
2D Belakang On
AI/CT 2D Belakang
AI/CT 4D
4D ON
4D OFF
Jumlah LN = 0 LN

Rekap Angka 4D adalah tools atau apalikasi untuk merekap atau mencari angka 4D untuk mempermudah dalam menentukan pilihan angka.